Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is een bijzonder rechtsgebied. Op ambtenaren is niet het privaatrechtelijke arbeidsrecht van toepassing wat is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, maar een specifieke rechtspositieregeling. Er is ook geen sprake van een arbeidscontract tussen overheid en ambtenaar, maar van een aanstellingsbesluit dat is genomen door het betreffende bestuursorgaan waarvoor de ambtenaar werkt. Dit betekent dat bij een geschil tussen ambtenaar en overheid andere regelgeving van toepassing is (ambtenarenrecht) dan wanneer er sprake is van een arbeidscontract.

– Overheid

Bij Penning Juridisch Advies & Mediation kunt u terecht voor Juridische advisering en bezwaar & beroep inzake ambtenarenrecht. Meer dan 15 jaar ervaring in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van het ambtenarenrecht garandeert de kwaliteit die nodig is om deze procedures op de juiste wijze te voeren. Ook voor juridische ondersteuning bij reorganisaties van afdelingen bent u hier aan het juiste adres. De vele jaren ervaring staat ook hier borg voor de juiste kwaliteit van de dienstverlening.

– Ambtenaar

Bent u ambtenaar en heeft u ontslag gekregen of wordt daarmee gedreigd? Vragen over ouderschapsverlof, functieveranderingen of reorganisatie? Heeft u een andere vraag of probleem op het gebied van ambtenarenrecht? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Zeker in het geval van (dreigend) ontslag is het belangrijk niet te aarzelen met het opnemen van contact en direct actie te ondernemen. Eén vrijblijvend telefonisch contact kan het verschil betekenen tussen een oplossing waar u tevreden over bent of een vervelend conflict.