Bestuurlijke boete

– ARBO & WAV Specialist

Heeft u of uw bedrijf een boete gekregen van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie)? Penning Juridisch Advies & Mediation heeft meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van boetes voor ARBO- en Wav-overtredingen. Regelmatig worden boetes ingetrokken of gematigd met percentages oplopend tot 100 procent. Zowel in bezwaar, beroep en hoger beroep.

Heeft uw bedrijf een boete ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op grond van de Arbo-wetgeving of de Wet arbeid vreemdelingen? Of heeft de Inspectie SZW contact met u opgenomen voor een controle of (vermeende) overtreding? Aarzel niet en neem onmiddellijk vrijblijvend contact op met Penning Juridisch Advies & Mediation. Indien u wacht, is de kans groot dat het succesvol aanvechten van een (mogelijke) boete moeilijker wordt.

– Arbo

De arbeidsinspecteurs van de Inspectie SZW controleren bedrijven of er wordt gewerkt volgens de geldende Arbo-regels. Werkgevers dienen te zorgen voor een veilige werkomgeving en een veilige manier van werken. Als een inspecteur vermoedt dat u de Arbo-regels heeft overtreden, bestaat dat kans dat u een boete krijgt.

-Wav

Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) kan de Inspectie SZW boetes opleggen voor illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Indien u vermoedt dat de Inspectie SZW onderzoek doet naar mogelijke overtredingen binnen uw bedrijf, is het verstandig direct contact op te nemen met Penning Juridisch Advies & Mediation. Hoe eerder, hoe meer kans er is dat er mogelijkheden zijn om de boete te voorkomen of te verminderen. Ook als u inmiddels een boete heeft gekregen, is het raadzaam zo snel mogelijk contact op te nemen.