Bestuursrecht

Penning Juridisch Advies & Mediation is onder andere gespecialiseerd in bestuursrecht. Het gaat hierbij om advisering en rechtsbijstand inzake omgevingsrecht, Wmo, subsidies, handhaving, sociale wetgeving, ambtenarenrecht en bestuurlijke boetes. Uiteraard valt het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures hier ook onder.

– Overheid

Heeft uw gemeente, provincie, ministerie of andere overheidsorganisatie behoefte aan juridische ondersteuning? Bijvoorbeeld juridische advisering over een complexe zaak of in zijn algemeen? Of is er behoefte aan hulp bij het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures? Informeer dan vrijblijvend naar de mogelijkheden. Ook het (tijdelijk) volledig uitbesteden van het afhandelen van bezwaarschriften is mogelijk.

– Bedrijven

Heeft u vragen over vergunningen, subsidies, of andere bestuursrechtelijke aangelegenheden? Of heeft uw bedrijf een boete gekregen voor een overtreding van bijvoorbeeld Arbo-regels of de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)?  Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

– Particulieren

Problemen met of vragen over vergunningen, sociale uitkeringen, bestuurlijke boetes of andere zaken die bestuursrechtelijk zijn? Hulp bij het indienen van een bezwaarschrift of bij een (hoger) beroepsprocedure bij rechtbank, Raad van State of de Centrale Raad van Beroep? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.