Incasso

Erg vervelend als uw debiteur uw factuur niet betaalt. Een incassoprocedure is dan een mogelijkheid. Aan de ene kant wilt u graag uw factuur betaald zien, aan de andere kant wilt u graag de relatie met uw klanten goed houden. Bij een incasso moet je daarom verstandig te werkt gaan.

Laatste brief

Is de betalingstermijn verstreken en is de vordering opeisbaar? Heeft u al een herinnering gestuurd? Stuur dan zelf eerst een laatste brief waarin u de debiteur een laatste maal verzoekt om tot betaling over te gaan. Vriendelijk, maar wel duidelijk. Geef in de brief duidelijk aan wat de laatste dag is waarop de betaling binnen moet zijn. Gun daarbij een redelijke termijn, bij particulieren minimaal 14 dagen. Vermeld daarbij dat, indien niet op deze laatste dag het geld is ontvangen, de vordering uit handen gegeven zal worden en dat het openstaande bedrag zal worden verhoogd met kosten voor incasso en wettelijke rente. Zie ook:

– gratis Voorbeeldbrief Incasso Bedrijven.

– gratis Voorbeeldbrief Incasso Particulieren.

Overdragen van de vordering

Betaalt de debiteur uw factuur ook niet na de laatste brief die u heeft gezonden en waarmee u hem/haar in gebreke heeft gesteld? Dan kunt u de vordering kosteloos overdragen voor een incasso. Uw debiteur wordt dan vriendelijk maar duidelijk gesommeerd uw openstaande factuur te betalen binnen 14 dagen. Het openstaande bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en ook de incassokosten. Op deze manier betaalt de debiteur voor de incassoprocedure en kost het u niets. Daarbij geldt: no cure, no pay. U loopt dus geen enkel risico.

Kantonrechter

Indien de debiteur nog steeds onwillig is om tot betaling over te gaan, kan uw vordering worden voorgelegd aan de kantonrechter. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u. Ook in dat geval is het goed mogelijk om de kosten van de procedure voor rekening van de debiteur te laten zijn.