Het ambtenarenrecht is een bijzonder rechtsgebied. Op ambtenaren is niet het privaatrechtelijke arbeidsrecht van toepassing wat is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, maar een specifieke rechtspositieregeling.

Er is bij ambtenaren ook geen sprake van een arbeidscontract tussen het overheidsorgaan en de betreffende ambtenaar, maar van een aanstellingsbesluit dat is genomen door het betreffende bestuursorgaan waarvoor de ambtenaar werkt.

Dit betekent dat bij een geschil tussen ambtenaar en overheid andere regelgeving van toepassing is (ambtenarenrecht) dan wanneer er sprake is van een arbeidscontract.
Conflict
Bent u ambtenaar en heeft u ontslag gekregen of wordt daarmee gedreigd? Heeft u als ambtenaar een andere vraag of probleem over uw rechtspositie? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Zeker in het geval van (dreigend) ontslag is het belangrijk niet te aarzelen en direct actie te ondernemen. Eén vrijblijvend telefonisch contact kan het verschil betekenen tussen een oplossing waar u tevreden over bent of een vervelend conflict.