Gratis rechtsbijstand bij letselschadeVeel mensen zijn op zoek naar gratis rechtsbijstand bij letselschade.

Heeft u letselschade wegens bijvoorbeeld een aanrijding of een arbeidsongeval? Dan heeft u recht op vergoeding van deze schade door de aansprakelijke partij.

Meestal is het niet nodig om de rechter te laten oordelen over de hoogte van de letselschade. Zeker als de aansprakelijkheid door de andere partij wordt erkend, is het veel beter (sneller en goedkoper) om er met die partij onderling uit te komen.

Het is wel belangrijk dat u zich ook in dat geval laat bijstaan door een kundig en ervaren jurist. Neem daarom vrijblijvend contact op om uw zaak te bespreken.
Kosten voor wederpartij, dus gratis rechtsbijstand
In veruit de meeste gevallen betaalt de wederpartij alle kosten. Hieronder vallen ook de zogenaamde buitengerechtelijke kosten. Dit zijn de kosten die gemaakt worden tijdens het in kaart brengen van de schade en het eventueel onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding. In de praktijk betekent dit dat al mijn juridische bijstand voor u dan gratis is. U hoeft dan ook geen percentage over de aan u uitgekeerde schadevergoeding te betalen, wat bij veel letselschadebureaus en advocaten wel het geval is. Alle aan u uitgekeerde schadevergoeding is dan dus 100% voor u, wat de rechtsbijstand gratis maakt.